top of page

Egil Storaas

«Det å forandre andre er en risikosport. Start med deg selv!»

Sammen med Egil vil du finne nye veier inn til deg selv og den du helst vil være. Som leder, medarbeider eller selger. Mange har sikkert gitt deg gode råd og inspirasjon i din tid som medarbeider, kollega og/eller leder. De virker en stund men så er det lett å falle tilbake til gamle (u)vaner og væremåter. Jeg har 100 % fokus på deg fordi jeg vet at du sitter med alle svarene. Å finne svarene selv er selve grunnlaget for varig endring og utvikling.

Kontakt meg så skal jeg fortelle deg mer.

Organisasjonsutvikling
Kundeutvikling
Media
Sponsing
Home

Organisasjonsutvikling

Kompetanse står sentralt i de fleste bedrifters organisasjonsutvikling. Vi skiller mellom fagkompetanse og samarbeidskompetanse. Vår erfaring er at de fleste bedrifter er godt skodd når det gjelder fagkompetanse og faglige utviklingsprosjekter. Når det gjelder samarbeidskompetanse er det verre. Et dårlig arbeidsmiljø og et dårlig samarbeidsklima synes fra utsiden.

Et dårlig omdømme påvirker din bedrifts resultat og forutsetninger for videre vekst. Organisasjonsutvikling krever endring i adferd. Det tar tid og det krever trening og fokus. Vi har liten tro på seminarer og ”ut av huset” – opplevelser som virkemiddel for forbedringer og måloppnåelse på lengre sikt. Utviklingen bør skje hver dag, i små og store prosjekter, godt definert og som en del av arbeidsoppgavene.

 Suksesskriterier for god organisasjonsutvikling:
 
 • Felles virkelighetsoppfatning av de viktigste utfordringene organisasjonen står overfor

 • Et tydelig begrepsapparat for å beskrive mentalitet, relasjoner, forbedringsområder og konfliktsoner.

 • Et utviklingsprogram som er integrert i organisasjonens etablerte samarbeidsfora og de daglige arbeidsoppgavene.

Organisasjonsutvikling

Salg og kundeutvikling

Det effektive salget bygger på fire innsiktdimensjoner som vi kaller for Egils 4 K -er:
 1. Kjenn produktene

 2. Kjenn kundene

 3. Kjenn konkurrentene

 4. Kjenn deg selv

Min erfaring er at de fleste bedrifters innsikt i og kompetanse om egne produkter er god. (Det skulle jo bare mangle). Den er av og til så god selgerne aldri blir noe mer enn gode produktpresentører. Derfor må du kjenne kundens forretning, hvilke behov han har, hvordan han tenker og hva han mener om deg.

Du må også kjenne dine konkurrenter og respektere dem. Uten god konkurrentinnsikt kjenner du ikke markedet ditt. Og så til slutt; selvinnsikt – det vi bruker resten av livet på utvikle.

Salg og kundeutvikling

Media

”Alle medier virker, utfordringen er hvordan du skal bruke dem”.

Kunnskap om hvordan medier fungerer for brukere, innholdsprodusenter og annonsører er fundamentalt i kommunikasjonsfaget. Denne kunnskapen finnes både i mediehusene, i kommunikasjonsbyråene og hos annonsørene.


I Egil Storaas AS har vi fått mulighet til sveve fritt mellom aktørene og vår erkjennelse er at aktørene i kommunikasjonsbransjen har for lite innsikt i hverandres kompetanse. Egil Storaas AS har derfor utviklet verktøy og kompetanseprogrammer for reklamebyråer, medieselgere og annonsører hvor målet har vært å overføre kompetanse og skape fora for diskusjon og refleksjon om medier og mediebruk. Min filosofi er at relasjoner basert på innsikt er de beste relasjonene og at bred medieinnsikt gir bedre kommunikasjonsplaner og forretningsutvikling.

media

Sponsing

Sponsing er per definisjon et kommersielt samarbeid mellom en kommersiell bedrift og en ”non – profit” organisasjon/team/person eller et arrangement. Ofte skiller vi mellom idrett, kultur og sosio – sponsing. Sponsing benyttes først og fremst som virkemiddel i markedsførings - og kommunikasjonsaktiviteter, motivasjonstiltak for egne ansatte og i kundeutviklingsprogrammer.

I en del sammenhenger vil sponsing også kunne være et

viktig element i en bedrifts forretningsutvikling. I Egil Storaas AS arbeider vi med utvikling av sponsorprodukter og partnersamarbeid. Vi legger også opp salgsstrategier og tiltaksplaner for sponsorobjekter og coacher i definerte salgsprosesser.

Gode sponsorprosjekter kjennetegnes ved:
 • Klare avtaler om rettigheter og eksklusivitet (bransjedefinisjoner)

 • Sterkt engasjement fra bedriftens ledelse

 • Gode og gjennomførbare planer for aktivering. (Kommunikasjon, HR – og kundeprogrammer)

 • Relevante kommunikasjon – og aktivitetskonsepter som bruker sponsorobjektet i arbeidet med å nå bedriftens mål

 • Gode evalueringsprosesser og effektmålinger.

sponsing

Om Egil

Egil Storaas har alltid arbeidet i kommunikasjons– og mediebransjen. Reklamesalg og utvikling av salgsorganisasjoner har vært hans lidenskap, enten i Aftenposten, Ernst G. Mortensen eller om den første markedsdirektøren i TV2. Egil startet - sammen med dyktige medarbeidere – MediaCom i 1994 og var med på bygge selskapet opp til å bli det beste (kåret til ”årets mediebyrå” tre år på rad) og nest største mediebyrået i Norge i løpet av 5 år.

 

Han har vært Country Manager for Grey Global Groups norske virksomheter og var medlem av den nordiske ledergruppen. Fra januar 2004 har Egil drevet egen konsulentvirksomhet med fokus på organisasjonsutvikling, utvikling av salgskompetanse og mediekunnskap.

Fra januar 2008 var han ansatt som markeds– og kommunikasjonssjef for Ski-VM 2011 med ansvar for markedskommunikasjon og sponsorsalg.


Det har også gitt en oppdatert kunnskap om sponsing som virkemiddel i kommunikasjon og forretningsutvikling. Fra sommeren 2011 var Egil tilbake i sin konsulentvirksomhet og arbeider i dag med spennende prosjekter for mediehus, kommunikasjonsbyråer og kultur – og idrettsorganisasjoner.

Om-Egil

Kunder

Ipsos Norge

ABC Startsiden

Aller Media

Ko&Co

CAPA

NRK Aktivum

Clear Channel

HS Media

Penetrace

Optimal Norge AS

Scenario Interiørarkitekter MNIL

Raumnes                  PlayAD 

kunder

Samarbeidsparntnere

Cathrine Juell AS
PeopleTools AS
Proficon AS

01

02

03

kontakt

Kontakt

Melding sendt

bottom of page