top of page

Er norske medieselgere alltid utadvendte og pågående?

Ordet medieselger gir mange assosiasjoner. Min umiddelbare assosiasjon går til alle medieselgerne som står på for kundene, bidrar med løsninger, og som alltid er positive. Men vi finner også de som er litt for pågående. De som ringer en fredag ettermiddag for å nå aktivitetsmålet sitt denne uken, eller den entusiastiske, nyfrelste som mener at det bare er «mitt» medium som virker. Eller den erfarne og selvsikre KAM-en som alltid har svaret på de fleste av dine utfordringer uansett hva det måtte være. Du kjenner dem kanskje igjen? Vi kan vel uansett være enige om at medieselgere i hvert fall er aktive og sosiale vesener.

Jeg har selv vært medieselger, møtt medieselgere og gitt råd til medieselgere. De siste tre årene har jeg benyttet verktøyet og metoden til «People Tools Person - og selgerprofil» som grunnlag. Av de 280 personene som har vært i kontakt med meg og min coaching, er det 131 medieselgere. Våren 2018, etter tre år med analyser og tilbakemeldinger, tenkte jeg derfor at det må da være noen fellestrekk med norske medieselgere?

Jeg har altså et godt grunnlag for å kunne besvare spørsmålene: «Hvem er den norske medieselgeren? Hva er hennes styrke og hva er hans sårbarhet?»

Resultatene fra People Tools-studien viser at det er en del karaktertrekk og egenskaper som går igjen, og som kan forklare hvordan de klarer seg i dagens krevende og turbulente mediemarked.

De fleste medieselgere er ekstroverte, selvsikre, tillitsfulle og robuste mennesker som liker å føre ordet. Det betyr at de får energi av, og har behov for å være sammen med andre. De er vennlige og de stoler på deg.

Ønsket om et samarbeid for å skape resultater, ligger stødig forankret i deres mentalitet. Resultatene viser også at medieselgerne har stor tro på egen kompetanse, og takler uventende og utfordrende situasjoner godt. De motiveres av egen suksess, men kan til tider virke litt for selvsikre på sin evne til å takle situasjoner, og til å løse kundens problemer. Når vi ser på arbeidsstil og fokus, så viser studien at medieselgerne er pågående, løsningsorienterte og fokusert på resultater. «Alt er mulig» og det er ikke måte på hva mediene kan bidra med for å oppnå kundenes kommunikasjonsmål. Slik skal de også være. Imidlertid kan det føre til at de «overselger» fordi de er så opptatt av å skape kortsiktige resultater.

Når vi ser nærmere på personlighetstrekkene, så kan vi også si noe om medieselgernes talenter, kompetanser og adferdsmønstre. Medieselgere er konkurranseorienterte, de hater å tape, de har gjennomslagskraft, de tåler motstand og de inspirerer. Dette er viktige egenskaper for å skape resultater. Samtidig viser analysen at det er noen kompetanser som med hell kan utvikles. Nemlig evnen til å organisere seg selv, evnen til å arbeide metodisk og evnen til å avslutte det de har begynt på. Det vi med andre ord ser, er at norske medieselgere har mange av de klassiske og gode egenskaper som skal til for å lykkes i en komplekst og endringsfokusert marked.

Det mest interessante er å registrere evnen de har til å stå i stormen uten å miste troen på seg selv. Og så er det en del faktorer og kompetanser som det må jobbes med. I kommende artikler vil vi se nærmere på den norske medieselgerens styrker (og svakheter) og hvordan man bør lede, utvikle og motivere dem.


bottom of page